Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Κ.Μ.Ε.Α. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2818/2024) (11/07/2024)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡ. 2/2024 ΤΗΣ Α.Ε.Τ.Α.-ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2575/2024) (21/06/2024)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (CIFER) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2358/2024) (21/06/2024)
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α.1046/26-03-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ Ν.3054/2002 (Α΄230), ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ..(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2261/2024) (05/06/2024)
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 4, 5 ΚΑΙ 6 ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ A.TR (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2134/2024) (27/05/2024)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΥΖΙΟΥ ΣΕ ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2095/2024) (24/05/2024)
ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ, ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024, ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2019/2024) (23/05/2024)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ICS2 RELEASE 3 – ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2021/2024) (20/05/2024)
ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (PROOF OF UNION STATUS - POUS) ΑΠΟ 1-3-2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1884/2024) (02/05/2024)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1471/2024) (05/04/2024)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ICS2 RELEASE 3 – ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1410/2024) (03/04/2024)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ –ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1324/2024) (28/03/2024)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1085/2024) (19/03/2024)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΆΝΘΡΑΚΑ (ΜΣΠΑ Η CBAM) – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 899/2024) (01/03/2024)
ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ HALAL ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 751/2024) (22/02/2024)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››