Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΌΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ., ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2877/2022) (01/07/2022)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CIFER ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2872/2022) (30/06/2022)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2759/2022) (30/06/2022)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CIFER ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2763/2022) (24/06/2022)
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2581/2022) (24/06/2022)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2512/2022) (09/06/2022)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2159/2022) (01/06/2022)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023, Α) ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Β) ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΪΛΑΝΔΗΣ ΚΑΙ Γ) ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2155/2022) (01/06/2022)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2098/2022) (17/05/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2090/2022) (17/05/2022)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 833/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2054/2022), (12/05/2022)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2029/2022) (12/05/2022)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX ΜΕΣΩ ΤΟΥ REX TRADER PORTAL (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1851/2022 (03/05/2022)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ICS2 RELEASE 2 – ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1887/2022) (03/05/2022)
ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (CBE) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (L/C) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΠΟΥ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ L/C ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1551/2022) (08/04/2022)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››