Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / BREXIT  RSS 2.0 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5419/2021) (16/12/2021)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1844/2021) (19/05/2021)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Η.Β. - ΜΑΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1655/2021) (12/04/2021)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ II ΚΑΙ III (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1523/2021) (12/04/2021)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 665/2021) (19/02/2021)
Α.Α.Α.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 377/2021) (28/01/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 298/2021) (26/01/2021)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 155/2021) (21/01/2021)
BREXIT & ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 128/2021) (15/01/2021)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΗΒ ΚΑΙ ΕΕ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΒ - 23.12.2020) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5901/2020) (05/01/2021)
BREXIT: ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΕ-ΗΒ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5945/2020) (31/12/2020)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2021 (Α.Π. Ε.Ε.Π. 5712/2020) (30/12/2020)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ NO DEAL BREXIT ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5526/2020) (30/12/2020)
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ Η.Β. ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5518/2020) (30/12/2020)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΠΟ 1.1.2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5411/2020) (30/12/2020)

1  2