Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ICS2 RELEASE 3 – ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2021/2024) (20/05/2024)
ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (PROOF OF UNION STATUS - POUS) ΑΠΟ 1-3-2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1884/2024) (02/05/2024)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1471/2024) (05/04/2024)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ICS2 RELEASE 3 – ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1410/2024) (03/04/2024)
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ –ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1324/2024) (28/03/2024)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1085/2024) (19/03/2024)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΆΝΘΡΑΚΑ (ΜΣΠΑ Η CBAM) – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 899/2024) (01/03/2024)
ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ HALAL ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 751/2024) (22/02/2024)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 523/2024) (08/02/2024)
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΆΝΘΡΑΚΑ (ΜΣΠΑ Η CBAM) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 506/2024) (08/02/2024)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 501/2024) (07/02/2024)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 480/2024) (06/02/2024)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2023 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 389/2024) (30/01/2024)
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΆΝΘΡΑΚΑ (ΜΣΠΑ Η CBAM) (Α.Π. Ε.Ε.Β.Π. 342/2024) (26/01/2024)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΗΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 298/2024) (23/01/2024)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››