Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 523/2024) (08/02/2024)
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΆΝΘΡΑΚΑ (ΜΣΠΑ Η CBAM) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 506/2024) (08/02/2024)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 501/2024) (07/02/2024)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 480/2024) (06/02/2024)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2023 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 389/2024) (30/01/2024)
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΆΝΘΡΑΚΑ (ΜΣΠΑ Η CBAM) (Α.Π. Ε.Ε.Β.Π. 342/2024) (26/01/2024)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΗΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 298/2024) (23/01/2024)
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ A.TR ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (ΣΑ.Π. Ε.Β.Ε.Π. 78/2024) (12/01/2024)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ», ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6080/2023) (20/12/2023)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 2 (R2) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ICS2) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5397/2023) (07/11/2023)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5365/2023) (06/11/2023)
ΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Σ.Ο.) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5357/2023), (03/11/2023)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 2 (R2) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ICS2) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5355/2023) (03/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 2023/23-8-2023 ΠΕΡΙ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 36 ΚΑΙ 44.1 ΤΟΥ ΕΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5095/2023) (20/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 2023/23-8-2023 ΠΕΡΙ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 36 ΚΑΙ 44.1 ΤΟΥ ΕΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4944/2023) (10/10/2023)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››