Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.1194/27-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΓΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2664/2023) (01/06/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.1184/27-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ: α. ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, β. ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2634/2023) (01/06/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΕ – ΙΣΡΑΗΛ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2592/2023) (31/05/2023)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν.4926/2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1818/2023) (02/05/2023)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1711/2023) (02/05/2023)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1518/2023) (03/04/2023)
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1434/2023) (28/03/2023)
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (DEPLOYMENT WINDOW) ΚΣΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ICS2 RELEASE 2 – ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 883/2023) (01/03/2023)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (23/02/2023)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 688/2023) (14/02/2023)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΔΕ ΆΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 623/2023) (14/02/2023)
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (USDA) ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 578/2023) (14/02/2023)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΑΚΤΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΟΕΣ ΕΕ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 479/2023) (01/02/2023)
Α.Α.Δ.Ε - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31.12.2023 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 470/2023) (31/01/2023)
ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 324/2023) (30/01/2023)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››