Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3635/2022) (09/09/2022)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ – (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3419/2022) (24/08/2022)
ΡΩΣΙΑ - 1) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΡΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ 2) ΆΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ. 3) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3375/2022) (12/08/2022)
ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3278/2022) (12/08/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3332/2022) (11/08/2022)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1081/20.06.2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ «ΌΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ., ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3311/2022) (11/08/2022)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3310/2022) (11/08/2022)
ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 43/2016 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3236/2022) (29/07/2022)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GACC ΣΕ ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 248 & 249 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3036/2022) (26/07/2022)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΟΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΑ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2989/2022) (26/07/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2906/2022) (26/07/2022)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 7 ΜΟΛΔΑΒΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2886/2022) (01/07/2022)
ΌΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ., ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2877/2022) (01/07/2022)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CIFER ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2872/2022) (30/06/2022)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2759/2022) (30/06/2022)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››