Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΆΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
02/06/2021 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ψηφιακά πλέον, μέσω της πλατφόρμας e-Δ.Λ.Α., μπορούν να εκδοθούν άδειες επισκευής πλοίων. Πρόσφατα, για τις δυνατότητες της εν λόγω πλατφόρμας ενημερώθηκε κλιμάκιο της διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π. το οποίο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την λειτουργικότητά της, αλλά και για το γεγονός ότι μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην πλατφόρμα εμφανίζεται «παράθυρο» «Άδειες εργασιών σε πλοία» το οποίο οδηγεί σε εξειδικευμένες υποκατηγορίες που σχετίζονται με τις ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Η πρόσβαση είναι εφικτή στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://edla.hcg.gr/apptypes/categories/

 

Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα είναι ανοικτή και διαλειτουργική με άλλες πλατφόρμες του Δημοσίου τομέα.

Μέσω του συστήματος e-ΔΛΑ ο πολίτης, αφού αυθεντικοποιηθεί (με τους κωδικούς TaxisNET), μπορεί να καταχωρίσει την αίτησή του και να υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να διεκπεραιωθεί πλήρως ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται, σε κανένα στάδιο, η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, εκτός ορισμένων ειδών αιτήσεων όπου αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για αυτοψία, εξετάσεις κ.ο.κ.

 

Πλήρης διεκπεραίωση αίτησης

Ο πολίτης, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συνδεθεί ξανά στο e-ΔΛΑ, ώστε να δει αναλυτικό ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την αίτησή του, καθώς και τυχόν ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει εκείνος, π.χ. υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, πληρωμή εισφορών κ.ο.κ.

Αφού ολοκληρωθούν οι ενέργειες της αίτησής του, ο πολίτης θα λάβει το αποτέλεσμα αυτής (βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, άδεια κ.ο.κ.) σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακά υπογεγραμμένη.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή