Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ''ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ GDPR''
28/01/2021 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί ένα νέο έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (byDesign)». Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής ‘ICT abovo ΙΚΕ’, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Ένας βασικός στόχος του έργου, είναι η παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας μια εργαλειοθήκη συμμόρφωσης, η οποία θα περιλαμβάνει απλά στη χρήση εργαλεία υποβοήθησης των εταιρειών και επαγγελματιών συνοδευόμενα από πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων, κατάλληλα προσαρμόσιμα σε κάθε επιχείρηση. Ο στόχος είναι να απλουστευθεί η διαδικασία συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ορθές πρακτικές σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αυτές επεξεργάζονται.


Για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η κατά το δυνατό ορθή αποτύπωση των συναφών πρακτικών που ήδη ακολουθούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας.

 

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή έχει ετοιμάσει ειδικό ερωτηματολόγιο για τις εταιρείες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας  και παρακαλεί για την συμπλήρωσή του έως τις 03/02/2021.

 

Ερωτηματολόγιο επιχειρήσεων και επαγγελματιών:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Businesses_byDesign2021

(εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης: 10-15 λεπτά)


*Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία
 *Η συμπλήρωση είναι ανώνυμη


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή