Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

4ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18/11/2019 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

MEDSHIP_F9326.jpg

 

Η ναυτιλία συμβάλλει σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία με τη σειρά της έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Για πολλές παράκτιες περιοχές και λιμενικές πόλεις τα πλοία αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις οδικές μεταφορές, έχουν υλοποιηθεί λίγες δράσεις για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές.

 

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ενέκρινε το ανώτατο όριο θείου για καύσιμα πλοίων στο 0,5%, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020. Ωστόσο πρόκειται για πεντακόσιες φορές υψηλότερο όριο, από το αντίστοιχο πρότυπο για την ξηρά. Έτσι, τα πλοία εξακολουθούν να παραμένουν μια σημαντική πηγή τοξικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ως εκ τούτου, οι περιοχές με πυκνή θαλάσσια κυκλοφορία όπως η Μεσόγειος Θάλασσα επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις επιβλαβείς αυτές εκπομπές των πλοίων, όπως τα μικροσωματίδια, η αιθάλη, τα οξείδια του αζώτου και τα οξείδια του θείου. Χάρη στη δημιουργία Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών Θείου (ΠΕΕΘ) στη Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα, η ποιότητα του αέρα βελτιώθηκε σημαντικά. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν και στη Μεσόγειο Θάλασσα ανάλογα αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία, όπως μία ακόμη Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών Θείου (ΠΕΕΘ).

 

Μαζί με τους ενδιαφερόμενους από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τους λιμένες, τις πόλεις, την επιστήμη, τη διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών δεν θα περιοριστούμε μόνον στις επιπτώσεις των εκπομπών στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά θα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε επίσης τα τεχνικά και νομοθετικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη ναυτιλία και τις επιπτώσεις της στην περιοχή.

Τι; 4ο Μεσογειακό Συνέδριο Ναυτιλίας : Στον δρόμο προς μια Μεσογειακή Περιοχή Ελέγχου των Εκπομπών Αέριων Ρύπων των Πλοίων

Πότε; Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 | 10: 00-18: 00

Που; Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Γ.Κασιμάτη 1, Πειραιάς 185 31, Ελλάδα

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα.

Εγγραφείτε εδώ (με λατινικά γράμματα): http://www.nabu.de/MeditionConference .

 

Προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση!

 

Οι διοργανωτές,

 Διοργανωτές

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή
DOWNLOADS
Πρόγραμμα Συνεδρίου