Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
17/07/2018 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, από τα μέσα του 2016 διετία υλοποιούνται μία σειρά από δράσεις ώστε η ΕΕΚ να επιτελέσει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον κοινωνικό της ρόλο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει δοθεί στη διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας, η οποία από τις πρώτες φάσεις εφαρμογής έχει ήδη κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό φορέων του δημόσιου τομέα, ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και έχει θετική απήχηση στις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων σε όλους τους προσφερόμενους τύπους (ή δομές) μαθητείας.

Στο αναφερόμενο πλαίσιο κατά το σχολικό έτος 2018-19, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας θα εφαρμόσει προγράμματα μαθητείας σε ειδικότητες που καλύπτουν βασικούς κλάδους αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας.

Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» των αποφοίτων νέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι προσφερόμενες ειδικότητες παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 και Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της Μαθητείας στο Παράρτημα 2.

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν για το σχολικό έτος 2018-19 θέσεις μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias) μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNETγια την είσοδο τους.

 

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής προτείνεται πριν την αποστολή της Απόφασης να επικοινωνούν με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του ΥΠΠΕΘ έτσι ώστε οι προσφερόμενες θέσεις να μπορούν να αντιστοιχούν σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν απόφοιτοι στην περιοχή. Ο πίνακας 1 περιέχει τα ονόματα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων για την υλοποίηση της μαθητείας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Όσον αφορά στους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής, εάν οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας είναι έως και 10 τότε οι ενδιαφερόμενοι φορείς προτείνεται να επικοινωνούν με την ΠΔΕ Αττικής (πίνακας 1). Στην περίπτωση που οι φορείς δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής και οι προσφερόμενες θέσεις υπερβαίνουν τις 10, οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ στα τηλέφωνα 2103442478, 2103443306 ή στο maildepek_mathiteia@minedu.gov.gr (πίνακας 1)

 Επισυνάπτομενα:

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή