Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
21/05/2018 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπρόπυργου ιδρύθηκε το 2017 και απώτερος στόχος του είναι η διασύνδεση των αναγκών σε εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με τα προσόντα και τις δεξιότητες των ανέργων της περιοχής.

Το Γραφείο ασχολείται τόσο με την σύνδεση των αναγκών της τοπικής αγοράς σε ανθρώπινο δυναμικό και της προσφοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, όσο και με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Συγκεκριμένα:

 • Η βασική λειτουργία του γραφείου είναι η δημιουργία μίας μεγάλης και εξειδικευμένης βάσης δεδομένων όπου εκεί θα καταγράφονται τόσο τα βιογραφικά σημειώματα των ανέργων, όσο και τα στοιχεία των επιχειρήσεων.
 • Στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη σύζευξη θέσεων εργασίας – αναγκών των επιχειρήσεων με τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων.
 • Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και η τροφοδότηση των επιχειρήσεων με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Το Γραφείο λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς τις επιχειρήσεις, όπου αυτές κρίνουν απαραίτητο και αναγκαίο σύμφωνα με την πολιτική τους:

 • στην διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέσεις εργασίας
 • στην πρόταση δυνατοτήτων επιδότησης των θέσεων εργασίας
 • στην ενημέρωση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν είτε στην εξεύρεση προσωπικού, είτε στην γενικότερη λειτουργία τους

Δράσεις του Γραφείου που Απευθύνονται σε Ανέργους – δυνητικά εργαζόμενους

Οι δράσεις του Γραφείου που απευθύνονται σε ανέργους είναι οι εξής:

 • Καταχώρηση του βιογραφικού τους σημειώματος στην βάση δεδομένων και αποστολή του στις σχετικές προσφερόμενες θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις
 • Ενημέρωση των ανέργων για πάσης φύσεως θέσεις εργασίας όπως: προσφερόμενες θέσεις εργασίας από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Θέσεις Εργασίας στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, εύρεση πρακτικής άσκησης σε Επιχειρήσεις για τους τελειόφοιτους ΤΕΙ ή Ιδιωτικών Σχολών

Δράσεις του Γραφείου που Απευθύνονται

στις Επιχειρήσεις

Οι Δράσεις του Γραφείου Απασχόλησης που απευθύνονται στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

 • Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας
 • Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στο Δήμο Ασπροπύργου, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς
 • Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία ωφελούμενων επιχειρήσεων από τοπικές πολιτικές απασχόλησης
 • Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης
 • Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για συμμετοχή στις δράσεις
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του Γραφείου
 • Επιχειρήσεις που αναζητούν τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για πρακτική άσκηση ή μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένο μορφωτικό επίπεδο.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου βρίσκεται στη διάθεσή σας για ενημέρωση αι υποβολή αιτήσεων στις προσφερόμενες υπηρεσίες του από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:30π.μ. έως 15:30μμ (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132006489,2105576704 & e-mail: info@apasxolisiasp.gr, Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος, ΤΚ19300)

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή