Χρηματοδοτικά Προγράμματα   /   Χρηματοδοτήσεις / Επιδοτήσεις / ΕΣΠΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πηγές Πληροφόρησης
11/06/2018 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    • Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ: www.espa.gr
    • Ιστοσελίδα ΕΠΑΝΕΚ: www.antagonistikotita.gr/epanek
    • Ιστοσελίδα ΕΦΕΠΑΕ: www.efepae.gr
    • Ιστοσελίδα ΠΕΠ Αττικής: www.pepattikis.gr
    • Ιστοσελίδα ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:www.ypakp.gr
    • Ιστοσελίδα Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: www.epanad.gov.gr
    • Ιστοσελίδα ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
    • Ιστοσελίδα Γεν. Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ependyseis.gr
    • Ιστοσελίδα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: https://hdb.gr/
    • Ιστοσελίδα Γεν. Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας: www.gsrt.gr
    • Ιστοσελίδα ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ: www.agrotikianaptixi.gr


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή