Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη στην Ημερίδα Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής
07/07/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη

Ημερίδα Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής

Αμφιθέατρο Μουσείο Ακρόπολης

(5 Ιουλίου 2023)

 

Κυρίες και κύριοι,

Με αφορμή την σημερινή ημερίδα για την Παρουσίαση της Πρότασης των Συμβουλευτικών Ομάδων Δ.Ε.Α. της Περιφέρειας Αττικής θέλω ως πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Κ., εν αρχεί, από του βήματος να χαιρετίσω τα μέλη του Δ.Σ. του Περιφερικού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας και να τους ευχαριστήσω άλλη μια φορά για τη συνεργασία μας, να εξάρω το έργο του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη αλλά και του συντονιστή του ΚΕΚΠΑ κ. Πέτρου Ποδάρα, του Δρ. Νίκου Θωμαΐδη, καθώς και του Δρ. Αντώνη Αγγελάκη για το έργο τους και τη συνεισφορά τους στην ολοκλήρωση και παρουσίαση των Προτάσεων των Συμβουλευτικών Ομάδων Δ.Ε.Α. της Περιφέρειας.

Η ζέση τους για προσφορά στον κοινωνικό και επιχειρηματικό ιστό αλλά και η κατάρτισή τους έχουν δώσει το «στίγμα» σε μια δράση με ιδιάζουσα σημασία για την Περιφέρεια της Αττικής.

Κυρίες και κύριοι,

Επιχειρώντας μια bottom-up προσέγγιση επί της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) που έχει ως στόχο να εντοπίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες/δραστηριότητες εντός των στρατηγικών τομέων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν περισσότερο στους στόχους και τις επιδιώξεις της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και των Περιφερειακών Εξειδικεύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, διαπιστώνουμε ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία απαιτούνται:

-ένταση της δραστηριότητας σε έρευνα & καινοτομία,

-ψηφιακή μετάβαση,

-αποδοχή και εφαρμογή στρατηγικών και μεθόδων κυκλικής οικονομίας,

-ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων,

-εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.

Αν προσεγγίσουμε από την οπτική γωνία του επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται εντός της Περιφέρειας αυτές τις απαιτήσεις που προανέφερα, τότε καθίσταται σαφές ότι διαπιστώνονται οι αδυναμίες για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται συζήτηση για την χάραξη όχι μακροπρόθεσμης, αλλά μεσοπρόθεσμης στρατηγικής με ξεκάθαρους στόχους. Μέχρι τώρα από την διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 2013 εντοπίσθηκε ένα σύνολο αναδυόμενων τομέων με σημαντική δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης καινοτομιών και νέων ευκαιριών. Στέκομαι στην καινοτομία που ναι μεν έχει διαπιστωθεί η αναγκαιότητα της, αλλά παραμένει στα απαιτούμενα, ακριβώς, γιατί δεν έχει υπάρξει μία πολιτική κατά τομέα που θα την προτάξει. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς εγκαίρως έχει προτάξει το θέμα της καινοτομίας, ως στοιχείου που μπορεί να αναδείξει την δυναμική των επιχειρήσεων, αλλά και να καταδείξει τα πεδία εκείνα πάνω στα οποία μπορεί να «κτιστούν» συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να είναι και εκτός Ελλάδος. Επί της ουσίας, μέσα από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery), είναι εφικτή η εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας. Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια συμμετοχική, δυναμική διαδικασία εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της χώρας, αλλά και της κάθε περιφέρειάς της.

Στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο, η αναζωογόνηση των δύο ναυπηγικών μονάδων του Κόλπου της Ελευσίνας επανάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την συζήτηση για την γαλάζια οικονομία, που είναι συνυφασμένη με το μέλλον του Πειραϊκού επιχειρείν. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε αυτό το πλαίσιο, έχει υποστηρίξει ένθερμα την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, ως στοιχείων ενδυνάμωσης των επιχειρηματικών, κυρίως, δραστηριοτήτων που άπτονται της θαλάσσιας οικονομίας. Και επειδή είμαστε ένα επιλιμένιο Επιμελητήριο, δίπλα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, έχουμε υποστηρίξει την αναγκαιότητα να επενδύσουμε στην ναυτιλιακή καινοτομία αξιοποιώντας ένα μοναδικό δυναμικό που αθροίζει η μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου τα ναυπηγεία, αλλά και η συσσωρευμένη γνώση των εκατοντάδων επιχειρήσεων που αποτελούν ένα μοναδικό cluster. Επίσης έχουμε επισημάνει την αναγκαιότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης τουριστικού προορισμού στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας καθώς στον Πειραιά καταπλέει μεγάλος αριθμός κρουαζιερόπλοιων και παράλληλα εξυπηρετεί τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιωτικά συγκροτήματα της χώρας.

Το Ε.Β.Ε.Π. έχει «μιλήσει» και για την κυκλικότητα της οικονομίας εστιάζοντας στην δυναμική του cluster που προανέφερα, αλλά και της καινοτομίας. Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας η αναγκαιότητα ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση αλλά και την μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Και εδώ το Επιμελητήριο έχει θέσει το θέμα μεταξύ των προτεραιοτήτων, καθώς πλέον η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες που εισάγονται με ταχείς ρυθμούς στις επιχειρήσεις θα απαιτήσουν ένα άλλο επίπεδο γνώσεων, ένα άλλο επίπεδο δεξιοτήτων για τους χειρισμούς των σύγχρονων μηχανημάτων. Εμείς, στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενούμε στο Ε.Β.Ε.Π. εξελιγμένους προσομοιωτές πάνω στους οποίους μπορούν στελέχη επιχειρήσεων να εκπαιδευτούν, χωρίς τους κινδύνους του πεδίου που υπάρχουν στην «φυσική εκπαίδευση» και των ενδεχόμενων ζημιών.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά πεδία που απαιτούν μέσα από ένα γόνιμο διάλογο να εξαχθούν οι στόχοι και να τεθούν τα χρονοδιαγράμματα. Καιροί ου μενετοί…    


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή