Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη στην AXIANEWS- «Η εξαιρετική σημασία των εμβληματικών επενδύσεων»
10/03/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό επενδυτικών σχεδίων ως «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων αποτελεί μια «εμβληματικού χαρακτήρα» κίνηση της κυβέρνησης στην προσπάθεια να επιταχύνει τους ρυθμούς για την έλευση επενδύσεων και την διαμόρφωση φιλικού προς αυτές περιβάλλοντος.

Το έργο της συγκεκριμένης Επιτροπής επικεντρώνεται στη γνωμοδότηση αναφορικά με τον εμβληματικό ή μη χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε Στρατηγικές Επενδύσεις και αιτούνται να χαρακτηριστούν ως «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» με σκοπό να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ωστόσο η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος πρέπει να «περάσει μέσα» από δράσεις για την μείωση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων αλλά και για τον προσδιορισμό του χρονικού ορίζοντα των μελετών ( περιβαλλοντικών και άλλων) που απαιτούνται καθώς επίσης και του χρόνου γνωμοδότησης των αρμοδίων αρχών επ αυτών μηδέ εξαιρουμένης και της περίπτωσης για προσφυγές στην Δικαιοσύνη. Πολλές επενδύσεις εξ αιτίας των καθυστερήσεων που υπέστησαν τα σχέδια λόγω γραφειοκρατίας και προσφυγών κατέστησαν «παρωχημένες» όταν τελικά έφτασαν στο στάδιο τη αδειοδότησης ή εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν χώρα για να μην αδρανοποιηθούν τα προς επένδυση κεφάλια.

Επενδύσεις εμβληματικού χαρακτήρα σήμερα νοούνται εκείνες που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, καθώς και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ειδικά στον τομέα της οικονομίας χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» δύνανται να είναι επενδύσεις υποδομής με συγκεκριμένα ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων, συστημάτων που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου, συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., και εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και επενδύσεις που ενισχύουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο.

Μόλις πρόσφατα το Ε.Β.Ε.Π., κατέδειξε την δυναμική των φωτοβολταϊκών συστημάτων ενώ είναι γνωστή στην κυβέρνηση η θέση του για τις ΑΠΕ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη υλικών για τις ανεμογεννήτριες όλων των τύπων, τα φωτοβολταϊκά αλλά και τα συστήματα αξιοποίησης της κυματικής κινητικότητας αποτελούν πεδίο για την ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων αλλά και συνεργιών σε επιχειρηματικό και επιχειρησιακό επίπεδο που μέχρι τώρα δεν έχει φωτιστεί επαρκώς ώστε να καταδειχθεί η δυναμική. Ακόμη και τα υπό αναζωογόνηση ναυπηγεία έχουν την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και στην κατασκευή υλικών για ΑΠΕ κάτι που μέχρι πρότινος δεν ήταν στην ατζέντα τους αλλά εντάχθηκε, υπό το κράτος της ανάγκης για ενεργειακή μετάβαση.

Οι ορίζοντες παραμένουν ανοικτοί σε πολλά πεδία που σήμερα η οικονομία της χώρας έχει ανάγκη και που υπό προϋποθέσεις μπορούν να δημιουργήσουν υπεραξίες.

Ίσως δεν πρέπει να σταθούμε στα μεγέθη των επενδύσεων για να προσδιορίσουμε το αν είναι ή δεν είναι στρατηγικές αλλά να αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και τις μικρότερες των επενδύσεων που μπορεί να μην είναι στρατηγικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο αλλά στρατηγικού χαρακτήρα για το τοπικό επίπεδο τις τοπικές κοινωνίες άρα και συνάμα για την εθνική οικονομία.    


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή