Υπηρεσίες   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
28/06/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύμφωνα με το ν. 4919/2022, το αποδεικτικό φορολογικής δήλωσης δεν αναφέρεται στα στοιχεία που χρήζουν καταχώρησης και δημοσίευσης για καμία από τις νομικές μορφές που αποτελούν τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

Επομένως, σύμφωνα με το νέο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. που τέθηκε σε ισχύ από 7 Απριλίου 2022, δεν συντρέχει υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης για κανέναν υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή