Επιμελητήριο   /   Δράσεις Ε.Β.Ε.Π.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δημιουργία του πρώτου Ναυτιλιακού Cluster στην Ελλάδα, MARITIME HELLAS
24/02/2017 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 logoHeader_F27506.jpg

 

 

Αγαπητό Μέλος,

Με την παρούσα, θα ήθελα να σε ενημερώσω, για τη δημιουργία του πρώτου, Nαυτιλιακού Cluster στη Χώρα μας, "MARITIME HELLAS", που αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται ενεργά από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

 

Στο πρώτο στάδιο αυτής της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ε.Β.Ε.Π. και η παρουσίαση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://www.maritimehellas.org/), όπου και σε προσκαλώ με την παρούσα να εγγραφείς, καθώς, αξιοποιώντας το εν λόγω πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου και με οδηγό την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα (638 ελληνικές, ναυτιλιακές εταιρείες, 4.136 πλοία ελέγχουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες, έναντι 4.017 πλοίων το 2015), μπορείς να αποκομίσεις πολλά οφέλη, μεταξύ των οποίων:

 

  • Μείωση του κόστους παραγωγής και μάρκετινγκ.
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής.
  • Δημιουργία δικτύων συνεργασίας.
  • Αξιοποίηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Ενίσχυση των επενδυτικών σας πρωτοβουλιών.
  • On- lineπροβολή και προώθηση της επιχείρησής σου και των προϊόντων της στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση αύξηση της αναγνωρισιμότητάς της στη διεθνή αγορά.
  • Μείωση του κόστους κάθε μεμονωμένης επιχείρησης, όσο και του κόστους όλων μαζί των επιχειρήσεων, που μετέχουν στη συστάδα.
  • Διάχυση της τεχνογνωσίας και καινοτομίας, μεταξύ της επιχείρησής σου και των άλλων, που μετέχουν στο cluster.
  • Πολύ χαμηλές χρεώσεις, συγκριτικά με την εγγραφή σε clusterτου εξωτερικού (60€ για τις εταιρείες Α.Ε. και 90€ η τριετής συνδρομή, 40€ για τις προσωπικές εταιρείες/ελεύθερους επαγγελματίες και 60€ η τριετής συνδρομή, ενώ θα είναι δωρεάν για τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. και τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Τυχόν επιπλέον έσοδα θα διατεθούν για τη Ναυτική Εκπαίδευση).
  • Δυνατότητα επιλογής, περισσοτέρων από έναν, εκ των έξι τομέων: i. Εταιρείες διαχείρισης εμπορικών πλοίων, ii. Ναυτιλιακή Τεχνολογία, Έρευνα & Εκπαίδευση, iii. Ναυτιλιακή Βιομηχανία & Εμπόριο, iv. Θαλάσσιος Τουρισμός, v. Ναυτική παράδοση & Ναυταθλητισμός και vi. Διοικητικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες στη Ναυτιλία.
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων στις τεχνικές διαπραγμάτευσης, τόσο με τους προμηθευτές, όσο και με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
  • Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venturecapital).
  • Yπηρεσίες εξειδικευμένου νομικού περιεχομένου (π.χ. ζητήματα κατοχύρωσης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας).
  • Διευκόλυνση πρόσβασης της επιχείρησής σου σε οργανισμούς, φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα.
  • Πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Επίτευξη οργανωτικών βελτιώσεων (εισαγωγή νέων τεχνολογιών).
  • Διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στη συστάδα.
  • Βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις νέες επιχειρήσεις.
  • Ενθάρρυνση ανάληψης ρίσκου από κοινού μεταξύ των μελών του cluster.
  • Καλλιέργεια αποδοχής και στήριξης από την τοπική κοινωνία.

 

 

Αγαπητό Μέλος,

Σου απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση της ισχυρής ναυτιλιακής κοινότητας της χώρας μας.

Μπορείς, να γίνεις μία από τις επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου μας, που θα συμβάλει στο όραμά μας, να γίνει το ελληνικό cluster "MARITIME HELLAS" το Νούμερο 1 στην Ευρώπη, αφού η μεγάλη δύναμη ενός ναυτικού έθνους, όπως η Ελλάδα, είναι η ναυτιλία μας.

 

Kαι εσύ, τώρα, μπορείς να συμμετάσχεις σ’ αυτό!

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                                                                       

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή