Ενημέρωση   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην POLITICAL - Ενισχυμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο στο οικονομικό περιβάλλον του 2023
29/12/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημοσιεύτηκε η κοινή Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2023 από την Ecommerce Europe και την EuroCommerce. Το 2022, ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου B2C αυξήθηκε από 849 δις ευρώ σε 899 δις ευρώ, παρά το μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης φθάνοντας το 6%, συγκρίνεται χαμηλότερος από το 12% του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της άρσης των περιορισμών της πανδημίας, ο κλάδος συνέχισε να προχωρά ανοδικά το 2023 και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται και το 2024. Η έκθεση προσδιορίζει, επίσης, την τεχνολογική πρόοδο του 5G, AR/VR, το ψηφιακό πορτοφόλι και νέες λύσεις καταστημάτων όπως SaaS ως οδηγούς βαθύτερης διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και, ως εκ τούτου, ως ευκαιρία εξομάλυνσης των περιφερειακών διαφορών. Μια άλλη πτυχή που αναφέρεται στην έκθεση είναι η αυξανόμενη ζήτηση για πιο βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο αναμένεται να βασίζεται σε πιο αποτελεσματικές παραδόσεις και επιστροφές, καθώς και σε πιο οικολογικά πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής. Συνολικά, τα βασικά ευρήματα της έκθεσης υποδηλώνουν ότι ο κλάδος αναπτύσσει την απαραίτητη ανθεκτικότητα για να ξεπεράσει τις πολύπλευρες προκλήσεις της εποχής μας.

Η Έκθεση για το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει 37 χώρες στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αποκαλύπτοντας πληροφορίες βάσει δεδομένων για το τρέχον και προβλεπόμενο μέγεθος των ψηφιακών αγορών τους και τις τάσεις των καταναλωτών στη χρήση του Διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές αγορές. Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα δεδομένα και τάσεις σχετικά με τη διείσδυση του Διαδικτύου, των ηλεκτρονικών αγοραστών και τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C με μια πρόσθετη συγκεντρωμένη ματιά στα δεδομένα για την ΕΕ-27. Η Δυτική Ευρώπη είναι, μακράν, η μεγαλύτερη περιοχή, κατέχοντας το 67% του συνολικού κύκλου εργασιών B2C. Ακολουθεί η Νότια Ευρώπη με μερίδιο μόλις 16%, η Κεντρική Ευρώπη με 8%, η Βόρεια Ευρώπη με 7% και η Ανατολική Ευρώπη με 2% έχοντας σημαντικά χαμηλότερο μερίδιο στον συνολικό κύκλο εργασιών B2C ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ετήσιο τζίρο η Δυτική Ευρώπη, πραγματοποίησε 603 δις ευρώ διαδικτυακά, η Νότια Ευρώπη 146 δις ευρώ και η Κεντρική Ευρώπη 72 δις ευρώ. Η Βόρεια Ευρώπη ήταν ακριβώς πίσω από την Κεντρική Ευρώπη με 65 δις ευρώ, ακολουθούμενη από την Ανατολική Ευρώπη με 14 δις ευρώ σε κύκλο εργασιών.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και 2023, η Ευρώπη επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ενεργειακό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία, κυρίως από τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού που ασκούσαν πτωτική πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι υψηλότερες τιμές ήταν ο κύριος μοχλός στην αύξηση του κύκλου εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι χαμηλότεροι όγκοι αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των αγορών διαδικτυακών υπηρεσιών όπως τα ταξίδια. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαίοι φορείς λήψης αποφάσεων έχουν την ευκαιρία να προσαρμόσουν το ρυθμιστικό τοπίο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θέτει η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Για να καταδείξει τη σημαντική επίδραση του πληθωρισμού στον κλάδο, η φετινή έκθεση πρόσθεσε αριθμούς ανάπτυξης προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό για την Ευρώπη και όλες τις περιφέρειές της. Το 2021, η προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν ακόμα πολύ ισχυρή με 9%, αλλά έπεσε το 2022 λόγω του πληθωριστικού σοκ και συρρικνώθηκε για πρώτη φορά στο 2%. Οι μόνες περιοχές με αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2022 ήταν η Ανατολική Ευρώπη με 5% και η Νότια Ευρώπη με 13%. Το 2023, το ηλεκτρονικό εμπόριο άρχισε να ανακάμπτει, καθώς ο πληθωρισμός μειώθηκε, οδηγώντας σε πρόβλεψη επιστροφής στην ανάπτυξη 2% το 2023.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία το 71% του πληθυσμού της Ευρώπης κάνει αγορές μέσω Διαδικτύου, υποδηλώνοντας μια μείωση των ηλεκτρονικών αγορών σε αρκετές χώρες σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εθνικές ενώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου συνέδεσαν αυτή την τάση με αυξανόμενο πληθωρισμό, γεγονός που έκανε τους καταναλωτές πιο προσεκτικούς σχετικά με τις δαπάνες τους. Πέρυσι, η Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε τη Βόρεια Ευρώπη στο μερίδιο των ηλεκτρονικών αγορών στο σύνολο των χρηστών του Διαδικτύου με 87% από 84%. Ακολουθεί στενά η Βόρεια Ευρώπη, όπου το 85% των χρηστών του Διαδικτύου έκαναν αγορές μέσω Διαδικτύου το 2022 , ενώ η Κεντρική Ευρώπη κατατάσσεται τρίτη με 77%. Η Ανατολική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό χωρών εκτός ΕΕ, έχει παρουσιάσει μια πολλά υποσχόμενη αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων στη διείσδυση των ηλεκτρονικών αγοραστών από 41% σε 48%. 

Η Ecommerce Europe αναγνωρίζει τα σημαντικά βήματα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, βλέπει όμως ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, ειδικά σε σχέση με τις διασυνοριακές πωλήσεις. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν την ευθύνη να μειώσουν τον κατακερματισμό της αγοράς και να αφαιρέσουν τη γραφειοκρατία. Ο σχεδιασμός πολιτικών που να προστατεύουν το μέλλον και να είναι ουδέτεροι για τα κανάλια, ικανές να προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες προσδοκίες των εταιρειών και των καταναλωτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την επιχειρηματική πραγματικότητα, θα είναι πρωταρχικής σημασίας όταν ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος της ΕΕ. Η EuroCommerce, επισημαίνει πως το ταξίδι των καταναλωτών αλλάζει γρήγορα και ο συνδυασμός της διαδικτυακής και εκτός σύνδεσης αλληλεπίδρασης έχει γίνει το νέο φυσιολογικό. Με τον πληθωρισμό στα ύψη, οι καταναλωτές έγιναν πολύ πιο ευαίσθητοι στις τιμές, ενώ οι περισσότεροι προσπάθησαν να εξοικονομήσουν χρήματα και το έκαναν συγκρίνοντας και διαφοροποιώντας τα διαδικτυακά και offline κανάλια αγορών τους. Αναμένεται ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας περίπου το 30% των λιανικών πωλήσεων έως το 2030. Στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ενισχύθηκε με ετήσια αύξηση 4%. Ως εκ τούτου η παρουσία στο διαδίκτυο έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για πολλούς στο λιανικό εμπόριο και ειδικά για τις μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή