Ενημέρωση   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επετειακή εκδήλωση για τα 10 χρόνια του ΚΕ.ΔΙ.Π., 11 Φεβρουαρίου 2023 - Αίθουσα εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
17/02/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στη 2η δεκαετία εισέρχεται το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά, που φέτος συμπληρώνει έντεκα χρόνια από της ιδρύσεώς του, από τα Επιμελητήρια του Πειραιά και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.

Η δημιουργία του ΚΕΔΙΠ ήταν μία καινοτόμα ενέργεια, μια καινοτόμα δράση, που ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην εργαλειοθήκη τους επιχειρηματικού κόσμου με τη Διαμεσολάβηση. Η επίτευξη μίας αμοιβαίας, επωφελούς και εξατομικευμένης συμφωνίας, η εξάλειψη μακροχρόνιων και ψυχοφθόρων δικαστικών μαχών, η διατήρηση και διεύρυνση των σχέσεων των εμπλεκομένων μερών, αλλά και η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που η διαδικασία αυτή προσφέρει.

Η Διαμεσολάβηση ως θεσμός και ως διαδικασία έχει ήδη εξελιχθεί και συνεχίζει να εξελίσσεται συνεχώς, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, ως καινοτόμος και απόλυτα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών της διαδικασία, αποτελεί την απολύτως ενδεδειγμένη και πρόσφορη μέθοδο για τη γρήγορη και ουσιαστική επίλυση των διαφορών που αναφύονται στις επιχειρήσεις, ευνοώντας την προαγωγή της ανάπτυξης και την ασφάλεια των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Στο πεδίο εφαρμογής της Διαμεσολάβησης υπάγονται κατ’ εξοχήν διαφορές ιδιωτικού δικαίου - αστικές κι εμπορικές, υπό την προϋπόθεση φυσικά τα μέρη να έχουν εξουσία διάθεσης στο αντικείμενο της διαφοράς (να μπορούν δηλ. να συνάψουν επ’ αυτού συμβιβασμό).

Η διαμεσολάβηση είναι μία ευέλικτη διαδικασία που δεν περιλαμβάνει απόλυτα καθορισμένα και τυποποιημένα βήματα. Και έτσι πρέπει να την βλέπουμε, ως μια ευέλικτη διαδικασία ικανή να δώσει τα ποθούμενα αποτελέσματα, καθώς ο διαμεσολαβητής μπορεί να προκαλέσει νέες και διαφορετικές δυναμικές στην πορεία των διαπραγματεύσεων και να αναθερμάνει τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, συμπτύσσοντας τον χρόνο, δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση καταλήγει συνήθως σε αποτέλεσμα εντός μερικών ημερών από την έναρξή της με μέγιστο χρονικό διάστημα τον ένα μήνα.

Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι από το ΚΕΔΙΠ έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες επαγγελματίες, οι οποίοι είναι σήμερα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιτρέψτε μου να πω ότι η εξειδικευμένη γνώση στο επιχειρηματικό, αλλά και επιχειρησιακό πεδίο είναι πολύτιμη και καθιστά τον ρόλο του διαμεσολαβητή κομβικό στην αναζήτηση δημιουργικής επίλυσης της διαφοράς.

Από το 2012 που δημιουργήθηκε το ΚΕΔΙΠ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 50 Κύκλοι Βασικής εκπαίδευσης κατάρτισης διαμεσολαβητών, περισσότεροι από 25 Κύκλοι εκπαίδευσης στην Οικογενειακή διαμεσολάβηση, αρκετά Εργαστήρια Οικογενειακής διαμεσολάβησης, καθώς κι εκπαιδεύσεις Σχολικής, Τραπεζικής και Κτηματολογικής διαμεσολάβησης. Είναι ένα έργο αξιολογήσιμο που έχει προσφερθεί και προσφέρεται στο κοινωνικό σύνολο.

Σήμερα στην Ελλάδα ως Διαμεσολαβητής μπορεί να εκπαιδευθεί και διαπιστευθεί κάθε απόφοιτος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών αλλοδαπού ιδρύματος.

Κλείνοντας, ίσως η αναφορά σε κάποια στατιστικά στοιχεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ενδεικτικά του ρόλου που επιτελεί ο Διαμεσολαβητής καθώς:

-     το 75% των διαφορών που τα μέρη επέλεξαν, μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, να λύσουν την διαφορά τους με διαμεσολάβηση κατέληξαν σε συμφωνία και υπογραφή του Πρακτικού Διαμεσολάβησης,

-     το 70% των εκούσιων διαμεσολαβήσεων κατέληξαν σε συμφωνία και υπογραφή του Πρακτικού Διαμεσολάβησης,

-     το 14% των υποθέσεων προσέφυγαν τελικά σε εκούσια διαμεσολάβηση μετά από την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβηση.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή