ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δωρεάν διάθεση ψηφιακής υπογραφής στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις-μέλη του Ε.Β.Ε.Π.
25/01/2023 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ξεκίνησε τη δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής  στις επιχειρήσεις- μέλη του Ε.Β.Ε.Π. Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η επιχείρηση-μέλος του Ε.Β.Ε.Π. να δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, είναι οι κάτωθι:

  • Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακής υπογραφής γίνεται μέσα από το services.businessportal.gr από την ίδια την εταιρεία, επιλέγοντας από το μενού τη «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής»..

Δικαίωμα υπογραφής έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι (ή όποιοι άλλοι έχουν δηλωθεί) από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ που είναι δηλωμένοι στο ΓΕΜΗ. Ο Διαχειριστής επιλέγει τον δικαιούχο και έτσι ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής για τον επιλεγμένο αυτόν χρήστη.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρείας – εταιρεία θέλει να προσθέσει κάποιον εκπρόσωπο ωε δικαιούχο έκδοσης ψηφιακής τότε κάνει αίτημα στο ΓΕΜΗ ώστε να τον ορίσει ως νόμιμο εκπρόσωπο όπως προβλέπεται στις διαδικασίες του ΓΕΜΗ.

Εγχειρίδιο Χρήσης Υποσυστήματος Υποστήριξης Διαδικασίας Αιτήσεων για τη Λήψη Ψηφιακών Υπογραφών


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή