Επιμελητήριο   /   Ρόλος και Συμβολή   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ρόλος και Συμβολή του Ε.Β.Ε.Π.
30/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ρόλος και Συμβολή του Ε.Β.Ε.Π.:

 

 

- Στην οικονομία

 

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επιχειρεί να συμβάλει στη συγκρότηση ενός ελεύθερου, ευέλικτου, ανταγωνιστικού και σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο θα προάγει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα αναδεικνύει τους τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας ως τις ατμομηχανές που θα οδηγήσουν στη βιώσιμη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Συγχρόνως, το ΕΒΕΠ συμμετέχει στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής για ένα δίκαιο, αξιόπιστο και σταθερό φορολογικό σύστημα, για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και, γενικότερα, τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση και την προώθηση ελληνικών και ξένων επενδύσεων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, παρεμβαίνει καθημερινά με τεκμηριωμένες θέσεις και προτείνει λύσεις υποβάλλοντας υπομνήματα, πραγματοποιώντας συναντήσεις και παραστάσεις σε κάθε αρμόδιο φορέα και Οργανισμό, κυβερνητικούς παράγοντες, βουλευτές, αυτοδιοικητικές αρχές και πολιτικούς αρχηγούς.

 

  

- Στη Ναυτιλία & Ναυπηγική Βιομηχανία

 

Με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά συνδέεται άμεσα με τον πλούτο της θάλασσας, μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του Επιμελητηρίου είναι η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, ως κέντρου ναυτιλίας, όπου θα συγκεντρώνεται το σύνολο του ναυτιλιακού πλέγματος-συστάδας (Maritime-PortCluster), ώστε να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πόλο έλξης για την παγκόσμια ναυτιλία. Ακόμα, με σειρά δράσεών του προωθεί τη βελτίωση της εξωστρέφειας της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής της Χώρας, εστιάζοντας στην εξαγωγή ελληνικών προϊόντων μεταξύ άλλων και μέσω του εφοδιασμού των κρουαζιερόπλοιων και των ποντοπόρων πλοίων.

Προκειμένου δε να αντιμετωπίσει με δραστικό τρόπο τα θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος και τα προ-βλήματα του ευαίσθητου και συναλλαγματοφόρου κλάδου της «Ναυπηγικής Βιομηχανίας» ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις που αφορούν στον κλάδο, λαμβάνει πρωτοβουλίες για εκπόνηση μελετών, προτείνει λύσεις στους αρμόδιους φορείς και παρεμβαίνει δυναμικά, ενώ συμμετέχει με εκπροσώπους του σε ναυτιλιακά συνέδρια, καθώς και σε ομάδες εργασίας για επίλυση στοχευμένων ζητημάτων του χώρου.

Επιπλέον, υλοποιεί με επιτυχία έργα κατάρτισης απασχολούμενων και ανέργων, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την αναβάθμιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, κυρίως από τους κλάδους της Ναυπηγοεπισκευής.

 

 

- Στην Απασχόληση & Κατάρτιση

 

To ΕΒΕΠ δίνει μεγάλη βαρύτητα σε συγκεκριμένους ευαίσθητους τομείς, καθώς:

Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά δωρεάν σεμινάρια για τις επιχειρήσεις-μέλη του (όπως τα σεμινάρια επιμόρφωσης και πιστοποίησης Τεχνικών Ασφαλείας) και άλλες εν γένει δράσεις εκπαίδευσης, επιδοτούμενες ή μη, ενημέρωσης και κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Πληροφορεί τις επιχειρήσεις, σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησής τους για την πρόσληψη ανέργων, καθώς και εκπαίδευσης και κατάρτι-σης του απασχολούμενου προσωπικού τους.

Ενημερώνει τους ανέργους, σχετικά με προγράμματα απασχόλησης και ένταξής τους στην αγορά εργασίας, καθώς και για εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, χρηματοδότησης και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

  

 

- Στον Πολιτισμό

 

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής και κοινωνικής διάστασης του ρόλου του, συνδράμει οικονομικά, μέσα στα στενά όρια του προϋπολογισμού του, διάφορα ιδρύματα, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους κοινωφελείς φορείς.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή