Υπηρεσίες   /   Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων   /   Βεβαιώσεις Τιμής   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
15/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Για την Βεβαίωση τιμής των τιμολογίων εξαγωγής οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Εμπορίου τα κατωτέρω δικαιολογητικά και να καταβάλλουν το αντίστοιχο παράβολο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΙΜΗΣ

  • Αίτηση
  • Τιμολόγια εξαγωγής (πρωτότυπο και αντίγραφα +1 για το Επιμελητήριο)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Τμήμα Εμπορίου
Τηλέφωνα: 210 41.77.241-5 και 210 42.23.364


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή