Υπηρεσίες   /   Βεβαιώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
15/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι επικυρώσεις του ομοίου της υπογραφής γίνονται από το Τμήμα Μητρώου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Μητρώου αίτηση και να καταβάλλουν το αντίστοιχο παράβολο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι επικυρώσεις αντιγράφων γίνονται από το Τμήμα Μητρώου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Μητρώου αίτηση και να καταβάλλουν το αντίστοιχο παράβολο

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Οι βεβαιώσεις προεγγραφής, εγγραφής και διαγραφής στο Ε.Β.Ε. Πειραιώς χορηγούνται από το Τμήμα Μητρώου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Μητρώου αίτηση και να καταβάλλουν το αντίστοιχο παράβολο.
Οι βεβαιώσεις εκδίδονται στην ελληνική ή αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση χορηγούνται δωρεάν.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε. Πειραιώς χορηγούνται από:

  • το Τμήμα Μητρώου για τις επιχειρήσεις μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
  • το Τμήμα Εμπορίου για τις επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και Επαγγελματιού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Oι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Μητρώου αίτηση ή
στο Τμήμα Εμπορίου
αίτηση και να καταβάλλουν το αντίστοιχο παράβολο.

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται στην ελληνική ή αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
 

  • το Τμήμα Εμπορίου, τηλέφωνα: 210 41.77.241-5, 210 41.23.364 και
  • το Τμήμα Μητρώου, τηλέφωνα: 210 41.77.241-5, 210 41.29.395


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή