Υπηρεσίες   /   Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου
15/07/2008 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Άδεια Εμπορικού Αντιπροσώπου μπορούν να λάβουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εκπρόσωπό τους, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Ε.Β.Ε.Π.

ΕΝΤΥΠΑ ΓIA ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή