Επιμελητήριο   /   Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π)
11/02/2016 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς» αποτελεί τον πρώτο πανελλαδικά φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών που προβλέπει ο ν. 3898/2010 και είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης του δικηγορικού και επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά που συσπειρώθηκε προκειμένου να υπηρετήσει καθολικά το νέο θεσμό της διαμεσολάβησης. Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (ΔΣΠ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΕΠ) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ), συμφώνησαν και συνέστησαν στις 17 Μαΐου 2012 το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς» (ΚΕ.ΔΙ.Π.), που εδρεύει στον Πειραιά και στεγάζεται σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο του Πειραιά επί της οδού Πραξιτέλους 184.

 

Περαιτέρω, το ΚΕ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κέντρο, στο οποίο δύνανται να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες ή επιχειρήσεις, που θέλουν να υπαγάγουν μια διαφορά τους σε διαμεσολάβηση. Το κέντρο παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη την απαραίτητη υποδομή για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων σε κατάλληλους χώρους, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

 

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, ως διαμεσολάβηση νοείται «η διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή».

 

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση γίνεται α) με πρωτοβουλία των μερών, που αποδεικνύεται εγγράφως, β) με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιων του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε στάση της δίκης, η οποία αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης σε δικάσιμο μετά την πάροδο 3μήμου, γ) με διαταγή από δικαστήριο άλλου κράτους- μέλους και δ) εκ του νόμου.

 

Στο πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης υπάγονται κατ’ εξοχήν διαφορές ιδιωτικού δικαίου - αστικές κι εμπορικές-, υπό την προϋπόθεση φυσικά τα μέρη να έχουν εξουσία διάθεσης στο αντικείμενο της διαφοράς (να μπορούν δηλ. να συνάψουν επ’ αυτού συμβιβασμό). Ενδεικτικά, αντικείμενο διαμεσολάβησης μπορούν να αποτελέσουν:

 • οι επιχειρηματικές διαφορές,
 • οι ασφαλιστικές διαφορές,
 • οι πολεοδομικές διαφορές,
 • οι διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας
 • διαφορές που ανακύπτουν από τραπεζικές συναλλαγές,
 • οι εργατικές διαφορές
 • οι οικογενειακές διαφορές
 • οι καταναλωτικές διαφορές
 • οι διαφορές ναυτικού δικαίου
 • οι γειτονικές διαφορές κ.α.

 

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης είναι τα ακόλουθα:

 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Εξοικονόμηση χρημάτων
 • Εξοικονόμηση διαδικασιών για την προετοιμασία της κατ’ αντιδικία επίλυσης της διαφοράς
 • Αποφυγή κινδύνου έκδοσης δυσμενούς (ή απλά καθυστερημένης) δικαστικής απόφασης
 • Ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας
 • Προστασία της αξιοπρέπειας των μερών
 • Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας και απορρήτου
 • Επιρροή στη λύση της διαφοράς με σύμμετρη και φιλική ικανοποίηση των κατ’ ιδίαν συμφερόντων των μερών
 • Διαφύλαξη και συνέχιση των επιχειρηματικών ή άλλων σχέσεων συνεργασίας των μερών
 • Ανάδειξη και συνεκτίμηση από τα μέρη και μη νομικών στοιχείων 
 • Δυνατότητα ένταξης και ξένων προς την αρχική διαφορά απαιτήσεων

 

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πραξιτέλους 184, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35
Τηλέφωνο: 210 4296 022,023 Φαξ:210 4296 026
Web site: www.kedip.gr  
Email: info@kedip.gr

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λουδοβίκου 1, Πλατεία Οδησσού, 18531 Πειραιάς
Τηλέφωνα: 210 4179480, 210 4177241-5 (εσωτ. 210),Φαξ: 210 4274084
Web site: www.pcci.gr  
Email: evep@pcci.gr 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή