Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Παρασκευή, 31-03-2023 I  

 
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΑΣ (ΕΠΑ) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕΛΗ Ο.Ε.

Η Επιχείρηση

Η ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΑΣ ιδρύθηκε από τον Ευστράτιο Κούκα και την Στυλιανή Δέλη και ασχολείται με τα εξής:

  • Eισαγωγές όλων των ειδών
  • Αποταμιεύσεις
  • Αναλώσεις
  • Εκτελωνισμούς Α' υλών και άμεση παραλαβή φορτίων από πλοία 
  • Εξαγωγές 'ολων των ειδών
  • Τελωνειακές διαδικασίες παντός είδους
  • Παροχή υπηρεσιών τελωνειακών συμβούλων επιχειρήσεων

Η επιχείρηση διαθέτει πολυετής εμπειρία στους παραπάνω τομείς και παρέχει άμεση πανελλαδική εξυπηρέτηση.


Εκτυπώσιμη μορφή