Οικονομική Επικαιρότητα    / Αφρική  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας προέλευσης της είδησης.


ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 21 – 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3749/2023) (28/07/2023)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ADVANCE CARGO INFORMATION (ACI) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 28138/2021) (29/11/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟ-ΦΟΡΤΩΣΗΣ ADVANCE CARGO INFORMATION (ACI) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/10/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4074/2021) (30/09/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ TBT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2006/2021) (19/05/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ TBT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1076/2021) (05/03/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – 1) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 2) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 662/2021) (17/02/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SPS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 520/2021) (04/02/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΊΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. (17/02/2009)
ΑΛΓΕΡΙΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2233/2023) (31/05/2023)
ΑΛΓΕΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 200/2023) (23/01/2023)
ΛΙΒΥΗ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5932/2020) (11/01/2021)
ΜΑΡΟΚΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4440/2023) (14/09/2023)
ΜΑΡΟΚΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (Α.Π. Ε.Β.ΕΠ. 4414/2023) (12/09/2023)
ΜΑΡΟΚΟ - ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ή ΧΑΛΥΒΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 320\3/2023) (30/06/2023)
ΜΑΡΟΚΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2709/2023) (01/06/2023)