Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΤΑ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 512/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7η Μαρτίου 2023, ημέρα τρίτη και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 8η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ. (01/02/2023)

περισσότερα »

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 393/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 14η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. (30/01/2023)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 43 – 26/01/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 365 /2023)
Αντικείμενα: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα μεταφορών. Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης για την κατασκευή αρδευτικού συστήματος. Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος τριφασικού μετρητή απευθείας σύνδεσης. Ανάθεση σύνταξης μελέτης τεκμηρίωσης για την κατασκευή εθνικού οδικού δικτύου. Παροχή υπηρεσίας αναβάθμισης και προληπτικής συντήρησης διακομιστή και δικτυακού εξοπλισμού της MKD CIRT. Ανάθεση εργασίας γενικής επισκευής, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών αεροσκαφών … (30/01/2023)

περισσότερα »

ΜΥΑΝΜΑΡ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 335/ 2023)
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 8η Μαρτίου 2023. Επιπρόσθετα, η Πρεσβεία της Μυανμάρ στη Ρώμη ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας του διαγωνισμού υποβολής προσφορών για ανάληψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για υδροηλεκτρικά έργα στη Μυανμάρ με νέα καταληκτική ημερομηνία την 9η Μαρτίου 2023 (26/01/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 347/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 14 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.. Αποσφράγιση των προσφορών την 16 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30. (26/01/2023)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 332/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 11:00 π.μ. (25/01/2023)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 9χ19 mm (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 321/2023)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: Σαράντα Πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.haf.gr (25/01/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (C-ARM) ΜΕ FLAT PANEL (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 318/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 14 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.. Αποσφράγιση των προσφορών την 16 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30. (25/01/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 251 ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 259/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (20/01/2023)

περισσότερα »

ΟΜΑΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ SULTAN QABOOS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 242/ 2023)
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 09.04.2023 (12:00 τοπική ώρα). (20/01/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 227/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 07 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 09 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30. (19/01/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 167/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 9η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (16/01/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 166/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 8η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ. (16/01/2023)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 39 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5738/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 31/01/2023, και ώρα 11.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Δευτέρα 06/02/2023, και ώρα 11.00 π.μ. (28/12/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ» (CPV 33168000-5, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) (Α.Π. ΕΒΕΠ:3523/2022)
(31/08/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΕΡΟΣ ΑΤΜΟΥLEX (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2239/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ (23/05/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »