Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 1.11.2023 ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.5057/2023 (Α΄164) Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5725/2023) (27/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν. 4174/2013 (Α΄170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ» (Β΄3398),(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5277/2023) (02/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ.1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄167), (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5198/2023) (27/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» (Β΄ 1867) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5108/2023) (20/10/2023)
Α.α.δ.ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53Α ΤΟΥ Ν. 2960/ 2001, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (Α.Π. Ε.ΒΕ.Π. 4668/2023) (25/09/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3822/2023) (01/08/2023)
Α.Α.Δ.Ε - ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΗΜΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή ΦΤΜ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η ΑΔΗΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3777/2023) (31/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε ΣΤΟ ICISNET - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TARIC - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3748/2023), (28/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ.1194/27-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΓΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ» (Β΄1968) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3690/2023) (25/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΓΚΥΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΚΑΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3647/2023) (24/07/2023)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1512/2023) (03/04/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1328/2023) (27/03/2023)
Α.Α.Δ.Ε - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31.12.2023 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 470/2023) (31/01/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ» ΣΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ICISNET ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΔΕΦΚ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 275/2023) (24/01/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 208/2023) (23/01/2023)

1  2  3  4