Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1788/2023)
- (24/04/2023)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 55 – 14/11/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5537/2023)
Αντικείμενα Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έξυπνη συντήρηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Προμήθεια πλαστικών δοχείων. Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Πακέτο λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα. Radar spare parts and accessories. Προμήθεια μηχανών λαχειοφόρου αγοράς. … (16/11/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 100 MW, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ RAHOVEC (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 51472023)
Προθεσμίας συμμετοχής στο διαγωνισμό: 31 Ιανουαρίου 2023 (24/10/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3255/2023)
- (05/07/2023)

περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ (Α.Π. ΕΒΕΠ:4332/2023)
(08/09/2023)

περισσότερα »