Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 493/2019) (08/02/2019)
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SFCR) ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 487/2019) (08/02/2019)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 482/2019) (08/02/2019)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 307/2019) (04/02/2019)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ – ΑΔΕΙΕΣ FLEGT (01/02/2019)
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΗΒ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (NO DEAL SCENARIO) (23/01/2019)
ΡΩΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ Η ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 160/2019) (18/01/2019)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗΣ 44-1 ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 174/2019) (18/01/2019)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (11/01/2019)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ KΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (10/01/2019)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4811/2018) (21/12/2018)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ » ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 4513/Β/15.10.2018, ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 01/01/02019, ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4581/2018) (19/12/2018)
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4658/2018) (11/12/2018)
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1063 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 2018 (26/11/2018)
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4356/2018) (22/11/2018)

  ‹‹   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ››