Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΔΘΣΟΚΓ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓΔΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β)» (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ 1427/2016) (27/04/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Αρ.Πρωτ.ΕΒΕΠ 1619/2016) (27/04/2016)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ1173/Β) ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1533/2016) (25/04/2016)
ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ & ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42, ΠΟΛ 1045 /2016 & 1057-1006 /2015 ) (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Ε.Β.Ε.Π. 1532/2016) (25/04/2016)
ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟ 01/05/2016 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (UCC) (25/04/2016)
ΘΕΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ (ΠΟΛ.1043/7-4-2016) (25/04/2016)
ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ/ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ 01-01-2017(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:1514/2016) (25/04/2016)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ε.Ε. – ΤΟΥΡΚΙΑΣ (25/04/2016)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1426/2016) (14/04/2016)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (17/03/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 1° ΤΟΥ ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015/25-11-2015 ΕΔΥΟ (17/03/2016)
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΟΡΕΑΣ- Ε.Ε./ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 767/2016) (02/03/2016)
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΧ Ζ) (12/02/2016)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 44-1 ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ (29/12/2015)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 17" ΚΑΙ 21 ΤΟΥ ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Β: «ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 532: «ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ». (21/12/2015)

  ‹‹   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ››