Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 (11/07/2016)
ΝΕΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (27/06/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (UCC) - ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2446 ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (14/06/2016)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΜΑΪΟΣ 2016 (07/06/2016)
ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013] - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Δ.Δ.Π.) (07/06/2016)
ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (03/06/2016)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1, EUR-MED, A.TR ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ FORM A (01/06/2016)
ΑΡΘΡΟ 128 ΚΑΝ. 2447/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (01/06/2016)
ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ (17/05/2016)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ TARIC, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1/5/2016 (17/05/2016)
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΈΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ 1679/2016). (09/05/2016)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΔΑ: 7Ψ6ΘΗ-ΜΕΑ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ 1679/2016) (09/05/2016)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8, ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1679/2016). (09/05/2016)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΑΔΑ: 6ΧΥΑΗ-ΩΛ3, ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1679/2016) (09/05/2016)
ΓΕΝΕΣΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ‘Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΑΩΛΗ-775, ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1679/2016) (09/05/2016)

  ‹‹   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ››