Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.ΕΦΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ (06/02/2017)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX ΑΠΟ 1-1-2017 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 84/2017) (11/01/2017)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΦΠΚΥ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 63/2017) (11/01/2017)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΑ, ΚΑΠΝΙΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΠ». (21/12/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (15/12/2016)
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Ε.Ε. - ΤΟΥΡΚΙΑ (24/11/2016)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRACES (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3782/2016) (26/10/2016)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓΔΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3828/2016) (25/10/2016)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (22/09/2016)
3/10/2016, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΓΔΕ, ΝΕΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (09/09/2016)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 146/13-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. (12/08/2016)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 (09/08/2016)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΝΕΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (08/08/2016)
ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (29/07/2016)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ 590 – «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ» (26/07/2016)

  ‹‹   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ››