Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΚΥΠΡΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3543/2021)
(17/08/2021)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3456 /2021)
Η υποβολή των προσφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 (12:00μμ), μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al (05/08/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 26/2021 – 11/08/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3506 /2021)
Αντικείμενα: Στήριξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατασκευαστικές εργασίες. Στολές Αστυνομίας. Μέρη στρατιωτικών οχημάτων. Ηλεκτρονικό σύστημα για αναπαραγωγή ομιλίας, για ψηφοφορία και για ταυτόχρονη διερμηνεία. Νομικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Δικαίωμα χρήσης premium για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Αθλητικά είδη. Κέρματα. … (13/08/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (06.09.2021) (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3778/2021)
(13/09/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15/2021 – 30/07/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3411 /2021)
Αντικείμενα: Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τρόπου λειτουργίας S MSSR. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος VCS. Προμήθεια μοριακών Test. Είδη υπόδησης. Παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Διάφορος εξοπλισμός υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες κατασκευής, μηχανικής και επιθεώρησης. Ατμομηχανές σιδηροδρόμων και τραμ και τροχαίο υλικό. Προμήθεια για την Προετοιμασία και την Εκτύπωση Εμπιστευτικού Εκλογικού Υλικού. Ανταλλακτικά για Μηχανήματα Κατασκευών (03/08/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες