Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΕΡΑΤΙ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4155/2021)
Η υποβολή προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, 11:00 (06/10/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ NO. 28/2021(Α.Π.ΕΒΕΠ:4079/2021)
(30/09/2021)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3951/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. (22/09/2021)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3543/2021)
(17/08/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »