Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 30/2021 – 03/11/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4655 /2021)
Αντικείμενα: Ιατρικός εξοπλισμός. Λογισμικό πακέτο και πληροφοριακά συστήματα. Κτιριακή ανάπλαση πολιτιστικών ιδρυμάτων. Προμήθεια αντιλυσσικών εμβολίων. Αγορά ειδικών υποδημάτων (μπότες) χειμερινού τύπου. Φαρμακευτικά προϊόντα. Προσαρμοσμένη και προληπτική συντήρηση του e-CAT. Επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών. Ασφάλιση αεροσκαφών. Ατομικός εξοπλισμός προστασίας. Προμήθεια νέων διακομιστών και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ. (04/11/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 29/2021 – 19/10/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4363 /2021)
Αντικείμενα: Λογισμικά πακέτα και πληροφοριακά συστήματα. Αποκατάσταση επαρχιακών οδικών δικτύων. Υποστήριξη μονάδας υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σκόπια –Γρήγορη λεωφορειακή συγκοινωνία». Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού - πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης υδάτων. Αναβάθμιση του συστήματος μίας στάσης σε δημόσιες υπηρεσίες. Προμήθεια υλικών (χάλυβας) μηχανικής επεξεργασίας. (20/10/2021)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΦΑΣΗ Γ’ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4591/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14 Ιανουαρίου 2022 (03/11/2021)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3543/2021)
(17/08/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »