Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ FDA ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5089/2022) (24/11/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 1. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΑΛΩΔΙΑ 3. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 5. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. 6. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 8. ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5049/2022) (24/11/2022)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4297/2022) (25/10/2022)
ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4102/2022) (14/10/2022)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3900/2022) (30/09/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3635/2022) (09/09/2022)
ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. 3529/2022) (31/08/2022)
ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3528/2022) (31/08/2022)
ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3529/2022) (31/08/2022)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3451/2022) (26/08/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ’, ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. (Α.Π.:ΕΒΕΠ:3450/2022) (25/08/2022)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ – (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3419/2022) (24/08/2022)
ΡΩΣΙΑ - 1) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΡΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ 2) ΆΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ. 3) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3375/2022) (12/08/2022)
ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3278/2022) (12/08/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3332/2022) (11/08/2022)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››