Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. 3529/2022) (31/08/2022)
ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3528/2022) (31/08/2022)
ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3529/2022) (31/08/2022)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3451/2022) (26/08/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ’, ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. (Α.Π.:ΕΒΕΠ:3450/2022) (25/08/2022)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ – (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3419/2022) (24/08/2022)
ΡΩΣΙΑ - 1) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΡΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ 2) ΆΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ. 3) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3375/2022) (12/08/2022)
ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3278/2022) (12/08/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3332/2022) (11/08/2022)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1081/20.06.2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ «ΌΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ., ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3311/2022) (11/08/2022)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3310/2022) (11/08/2022)
ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 43/2016 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3236/2022) (29/07/2022)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GACC ΣΕ ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 248 & 249 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3036/2022) (26/07/2022)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΟΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΑ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2989/2022) (26/07/2022)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS)/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2906/2022) (26/07/2022)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››