Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5874/2023)
Καταληκτική Η/νία Υποβολής Προσφορών: 09/12/2023. (01/12/2023)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5838/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 20-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 21-12-2023 και ώρα 11:00π.μ. (30/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 170 ΤΕΜ. (6,80Μ. X 10,20Μ.) ΝΕΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», ΜΕ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» (Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5829/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 04 Ιαν 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 05 Ιαν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 (30/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 285 ΕΣΤΟΡΩΝ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ MG3 7,62 ΧΙΛ. ΕΠΙ ΤΤΟΑ Μ 1117», ΜΕ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» (Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5828/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 04 Ιαν 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 05 Ιαν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (30/11/2023)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 219 ΚΙΝΗΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΚΙΧΝΕ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΦΔ) ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5790/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 12.12.2023 23:59 (29/11/2023)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ –ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5789/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 12-12-2023 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Παρασκευή, 15-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 18-12-2023 και ώρα 11:00 π.μ. (29/11/2023)

περισσότερα »

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (110ΠΜ & ΔΑΚ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5784/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ (29/11/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5774/2023)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2023 ώρα 13:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: ΤΡΙΤΗ 19/12/2023, ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΡΙΤΗ, 19/12/2023, ώρα 11:30 π.μ (28/11/2023)

περισσότερα »

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΥΠ 17/23) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΧΟΙΡΙΝΟ, ΜΟΣΧΑΡΙ, ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ)ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5700/2023)
Ημερομηνία υποβολής προσφορών α) μέσω ταχυδρομείου:: 6 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. β) Ιδιοχείρως: έως τις 10:00 π.μ. στις 7 Δεκεμβρίου 2023. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια, στις 7 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, (24/11/2023)

περισσότερα »

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΠΥΠ 16/23) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5700/2023)
Ημερομηνία υποβολής προσφορών α) μέσω ταχυδρομείου:: 4 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. β) Ιδιοχείρως: έως τις 10:00 π.μ. στις 5 Δεκεμβρίου 2023. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια, στις 5 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, (24/11/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5697/2023)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών ενσφράγιστων προσφορών, ορίζεται η 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (24/11/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5611/2023)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/12/2023 ώρα 13:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: ΤΡΙΤΗ 12/12/2023, ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΡΙΤΗ, 12/12/2023, ώρα 11:30 π.μ (21/11/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ «ΒΙΝΤΣΕΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5597/2023)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00. έως 11:30 π.μ. (20/11/2023)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5591/2023)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 17 23:59 Δεκ 23, ημέρα Κυριακή. (20/11/2023)

περισσότερα »

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (COMPUTED RADIOGRAPHY) ΑΚΤΙΝΩΝ-X (X-RAY) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΔ-Α-01111 (Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5590/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 22 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 11 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ. (20/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ 1 ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ, ΓΕΝ ΚΑΙ ΓΕΑ (Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5589/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Δεκ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Δεκ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (20/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΟΠΤΡΑΣ MIRA ΤΟΥ Ο/Σ MILAN» (Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5580/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 21 Δεκ 23, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 22 Δεκ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (17/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 700 ΣΕ». (Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5579/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 21 Δεκ 23, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 22 Δεκ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. (17/11/2023)

περισσότερα »

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 35 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (VAN) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4757/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ (17/11/2023)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 55 – 14/11/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5537/2023)
Αντικείμενα Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έξυπνη συντήρηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Προμήθεια πλαστικών δοχείων. Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Πακέτο λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα. Radar spare parts and accessories. Προμήθεια μηχανών λαχειοφόρου αγοράς. … (16/11/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5529/2023)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: ΔΕΥΤΕΡΑ, 04/12/2023, ώρα 13:00 Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: ΤΕΤΑΡΤΗ ,06/12/2023, ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ, 06/12/2023, ώρα 11:30 π.μ (14/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Α΄ ΥΛΩΝ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 691 ΒΕΒ (Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5482/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 11 Δεκ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 15 Δεκ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:15. (13/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΑΓΙΑ Φ/Π ΝΟ 240», (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΛΩΝ ΔΕΑ - ΥΕΑ), ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 700 ΣΕ, ΕΤΩΝ 2025 – 2027(Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5481/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 11 Δεκ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 15 Δεκ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (13/11/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σ-Π, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 50-60 ΊΠΠΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5468/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 12 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (13/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 219 ΚΙΝΗΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΚΙΧΝΕ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΦΔ) ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ..Π. Ε.Β.Ε.Π. 5380/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 04 Δεκ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 08 Δεκ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (06/11/2023)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 02/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ), ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6362/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10.00΄π.μ. (03/11/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5359/2023)
Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 13 Δεκ 23 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ (03/11/2023)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ LATEX) (CPV: 33141420-0, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5358/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 8-12-2023 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 13-12-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 14-12-2023 και ώρα 11:00π.μ. (03/11/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜ».Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5293/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 07 Δεκ 23, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 08 Δεκ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (01/11/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 100 MW, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ RAHOVEC (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 51472023)
Προθεσμίας συμμετοχής στο διαγωνισμό: 31 Ιανουαρίου 2023 (24/10/2023)

περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ (Α.Π. ΕΒΕΠ:4332/2023)
(08/09/2023)

περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 89/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Φ.Υ.Κ.) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (Α.Π.ΕΒΕΠ:4200/2023)
(01/09/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPECTRALIS OCT ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ICG ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3955/2023)
(16/08/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3255/2023)
- (05/07/2023)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1788/2023)
- (24/04/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ARTIS ZEE FLOOR ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:1091/2023)
(20/03/2023)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1124/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2023 (13/03/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »