Ενημέρωση    / Ανακοινώσεις  RSS 2.0 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (05/10/2023)
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΕ-ΙΝΔΙΑΣ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ EE ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4792/2023) (29/09/2023)
1ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ-ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4759/2023) (29/09/2023)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ 26/09/2023 ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (27/09/2023)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (26/09/2023)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VINOSOURCE (25/09/2023)
16ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ (GFFA), 17-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - ΒΕΡΟΛΙΝΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4603/2023) (22/09/2023)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, RES SERBIA 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4621/2023) (22/09/2023)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ – B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (20/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ 10η ΕΞΠΟΤΡΟΦ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4568/2023) (20/09/2023)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4301/2023) (14/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (12/09/2023)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GMDSS (9ΨΑ24653ΠΩ-56Λ) (08/09/2023)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ Π/Δ VHF (07/09/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (04/09/2023)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››