Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (18.11.2021) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5073/2021) (29/11/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ADVANCE CARGO INFORMATION (ACI) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 28138/2021) (29/11/2021)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ (OPERATORS) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (Α.Π.Ε.Β.Ε.Π. 5041/2021) (26/11/2021)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (EXPORT) ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4663/2021) (04/11/2021)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΤΟΥ ΑΘΡΟΥ 18 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ – ΑΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4323/2021) (18/10/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟ-ΦΟΡΤΩΣΗΣ ADVANCE CARGO INFORMATION (ACI) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/10/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4074/2021) (30/09/2021)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3798/2021) (13/09/2021)
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ XYLELLA FASTIDIOSA ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ(Α.Π.3787/2021) (07/09/2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2021, ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.(Α.Π.ΕΒΕΠ:3634/2021) (03/09/2021)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1401 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/761 και (ΕΕ) 2020/1988, όσον αφορά στις ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων. (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3699/2021) (03/09/2021)
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1395 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Α.Π.ΕΒΕΠ:3676/2021) (03/09/2021)
Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων, από την Α.Α.Δ.Ε., Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ, Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών. (Α.Π. ΕΒΕΠ:3606/2021) (03/09/2021)
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3204/2021) (14/07/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TARIC - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3130/2021) (12/07/2021)
ΈΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 1/7/2021 ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΕΤΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3029/2021) (05/07/2021)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››