Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1907 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4842/2021) (16/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2021/641, ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4585/2021) (02/11/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1715 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ IMSOC) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4442/2021) (22/10/2021)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/429 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ («ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ») (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4309/2021) (14/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1794 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4304/2021) (14/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2021/1727, 2021/1703 ΚΑΙ 2021/1705 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2021/404 ΚΑΙ 2020/692, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4105/2021) (01/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2021/1709 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/627 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4097/2021) (01/10/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1533 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/6 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4071/2021) (30/09/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIIΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 142/2011 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4054/2021) (29/09/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1692 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ V, XIV ΚΑΙ XV ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4049/2021) (29/09/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2021/361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ BATRACHOCHYTRIUM SALAMANDRIVORANS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4043/2021) (29/09/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2020/2235 ΚΑΙ 2020/2236 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ Η ΖΩΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ/ ΤΟ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4042/2021) (29/09/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1714 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4041/2021) (29/09/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2021/1454 ΚΑΙ 2021/1485 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2021/641 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3900/2021) (21/09/2021)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021/1469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3899/2021) (21/09/2021)

1  2  3  4  5  6