Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/725 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ V, XIV ΚΑΙ XV ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗ ΧΙΛΗ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΪΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1726/2023) (02/05/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2023/665 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2021/641 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1381/2023) (27/03/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ, ΕΙΤΕ ΟΛΙΚΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/978 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1380/2023) (27/03/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/506 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1287/2023) (27/03/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/573 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ V, XIV ΚΑΙ XV ΤΟΥ Ε.Κ. (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1286/2023) (27/03/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/2236 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ή ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1285/2023) (27/03/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/514 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2021/504 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΥΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΩΣ ΑΥΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1279/2023) (27/03/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2023/513 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ XV ΚΑΙ XIX ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ Η ΖΩΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ/ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟ, ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΑΠΟ ΟΠΛΗΦΟΡΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΓΩΝ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1278/2023) (27/03/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Α.1095/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1252/2023) (27/03/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ICS2, ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1191/2023) (27/03/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/462 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ V ΚΑΙ XIV ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΪΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1074/2023) (27/03/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2023/469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2021/641 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1073/2023) (27/03/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1171/2023) (27/03/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2023/373, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1029/2023) (27/03/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2023/343 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1028/2023) (27/03/2023)

1  2  3  4