Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/956 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ (L 130) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5825/2023) (30/11/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/159 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3342/ 2023) (05/07/2023)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1913 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/2283 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (A.P.E.B.E.P. 3178/2023) (29/06/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1142 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 2020/761 ΚΑΙ (ΕΕ) 2020/1988 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3062/2023) (21/06/2023)
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/196 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 273/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 111/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2904/2023). (13/06/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2023/1016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2002/994/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2885/2023) (12/06/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1058 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ V ΚΑΙ XIV ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2884/2023). (12/06/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2021/641 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2596/2023),. (31/05/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/942 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2023/594 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2594/2023), (31/05/2023)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/404, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ Η ΖΩΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ/ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2593/2023), (31/05/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/835 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2023/594 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2454/2023) (31/05/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΕΕ/868, ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ V ΚΑΙ XIV ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/404 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗ ΧΙΛΗ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2453/2023) (25/05/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/465 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1833/2023) (02/05/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2021/641 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1796/2023). (02/05/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/685 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/605 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1727/2023) (02/05/2023)

1  2  3  4