Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4771/2023) (29/09/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΟΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΤΕΜΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 ΤΗΣ ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4689/2023) (26/09/2023)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4675/2023) (25/09/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ICISNET - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TARIC - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ, 01-08-2023 ΕΩΣ 05-09-2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4438/2023) (14/09/2023)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4235/2023) (12/09/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1138050/4885/1436/A0014/ΠΟΛ.1338/30-12-1996 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΣΩ ΑΛΛΟΥ Κ –Μ-» (Α.Π.ΕΒΕΠ:4111/2023) (01/09/2023)
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΔΘΕΚΑ Β 1010811ΕΞ2023/24.01.2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 36 ΚΑΙ 44.1 ΤΟΥ ΕΔΕ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 2023 (Α.Π.ΕΒΕΠ:4081/2023) (01/09/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΕ) 305/2011 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 57/2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ:4025/2023) (30/08/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4020/2023) (30/08/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3992/2023) (23/08/2023)
ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3796/2023) (31/07/2023)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ TBT/SPS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 1) G/SPS/N/EGY/39/Add.7, 2) G/TBT/N/EGY/3/Add.57 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3674/2023) (25/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΓΚΥΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΚΑΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3647/2023) (24/07/2023)
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 1/7/2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ STI-STP (Α.[Π. Ε.Β.Ε.Π. 3271/2023) (04/07/2023)
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ A. TR ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3188/2023) (29/06/2023)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››