Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1185/2020) (10/04/2020)
ΌΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΜΑΧΙΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΩΝ . (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1151/2020) (10/04/2020)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1123/2020) (10/04/2020)
ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΥΠΟΤΥΠΟΥ H5N8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1095/2020) (10/04/2020)
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1085/2020) (10/04/2020)
TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 798/2008 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1047/2020) (10/04/2020)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΔΤΔ Γ 1040136 ΕΞ 2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1525/2020) (10/04/2020)
ΚΟΥΒΕΪΤ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1136/2020) (12/03/2020)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1084/2020) (10/03/2020)
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 1068/2020) (10/03/2020)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΡΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1014/2020) (10/03/2020)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΡΙΑ (27/02/2020)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪONTA (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 921/2020) (27/02/2020)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 801/2020) (27/02/2020)
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 868/2020) (27/02/2020)

  ‹‹   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ››