Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ 1101/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
09/10/2017 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέμα: ΠΟΛ. 1151/ 29-11-2017 - Οδηγίες εφαρμογής της  αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις  για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης  και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

 

Σχετ: Η  αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1118/27.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΘΡΞ46ΜΠ3Η-9ΚΘ) εγκύκλιος  διαταγή

 

Συνημμένα: ΠΟΛ. 1151/ 29-11-2017

 

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή