Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την AXIA NEWS (20/11/2021) - Η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
29/11/2021 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Η ψηφιοποίηση του ελληνικού Δημοσίου, από εκκρεμότητα και αναγκαιότητα έχει επιτέλους γίνει πραγματικότητα. Το gov.gr, η άυλη συνταγογράφηση, οι διασυνδέσεις μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών, η διαλειτουργικότητα του ελληνικού Δημοσίου, η επέκταση της λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για τον δημόσιο τομέα και η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών είναι σήμερα πραγματικότητα. Ακολουθούν λίαν συντόμως η ψηφιακή εξουσιοδότηση επιχειρήσεων, το e-Εθνικό Κτηματολόγιο, ενώ 81 υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν ψηφιοποιηθεί στις συναλλαγές των πολιτών με την εφορία. Βασική στόχευση της κυβέρνησης αποτελεί η εύρεση κάθε υπηρεσίας που αναζητά ο πολίτης μέσα σε 3 clicks. Ως εναλλακτική, παρέχεται επίσης δευτερεύουσα ταξινομία των υπηρεσιών βάσει της οργανωτικής δομής των φορέων που τις παρέχουν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι περισσότερο εξοικειωμένοι πολίτες και επιχειρήσεις που ήδη γνωρίζουν τον εκάστοτε πάροχο.

 

Σημαντικό εγχείρημα για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελεί η εφαρμογή ψηφιακής θυρίδας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης που αφορούν πολίτες, αλλά και φορείς του Δημοσίου. Στις θυρίδες των χρηστών τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων, με απώτερο στόχο την τελική κατάργηση των εντύπων και την αξιοποίηση της πραγματικής πληροφορίας μέσω διαλειτουργικότητας. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να αποστέλλουν δημόσια έγγραφα στη θυρίδα του χρήστη μετά από αίτησή του. Τα έγγραφα αποθηκεύονται προσωρινά στις θυρίδες των χρηστών για χρονικό διάστημα 30 ημερών και μετά από επιλογή των χρηστών μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες τους για χρονικό διάστημα έως 5 ετών. Κάθε φορέας που επιθυμεί την δημιουργία θυρίδας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη υποβάλλει αίτημα στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Στις θυρίδες των φορέων τηρούνται τα έγγραφα που απευθύνονται σε αυτούς και αποστέλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

 

Με στόχο την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις, υλοποιείται το σύστημα αυθεντικοποίησης, το οποίο θα αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο, υιοθετώντας τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα. Το σύστημα αυτό καλύπτει την ψηφιακή ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, συγκατάθεση, δημιουργία κύκλου εμπιστοσύνης, ψηφιακές ταυτότητες και διαλειτουργικότητα. Η αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του εθνικού συστήματος ψηφιακής αυθεντικοποίησης, αποτελεί βάση για τη δημιουργία και διάδοση ψηφιακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται υφιστάμενες υποδομές και λύσεις που έχουν αναπτυχθεί από τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων ποιότητας αυθεντικοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων διασφαλίζει τη προστασία της ιδιωτικότητας και την εφαρμογή των αρχών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ασφαλής μεταφορά μηνυμάτων με χαρακτηριστικά ταυτοποίησης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δημιουργούν ένα δίκτυο εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Η αξιοποίηση προτύπων και λύσεων που έχουν αναπτυχθεί από το σχετικό πρόγραμμα της ΕΕ με τα μοναδικά αναγνωριστικά και ανάκτηση των στοιχείων του επιχειρηματία από τα βασικά μητρώα, όπως το Μητρώο Πολιτών, Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Ασφαλισμένων.

 

Σήμερα λειτουργούν επτά πετυχημένες ψηφιακές υπηρεσίες που ξεχωρίζουν. Η Ενιαία ηλεκτρονική πύλη του Δημοσίου gov.gr. λειτουργεί εδώ και ενάμιση χρόνο και συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο. Από τις 501 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διέθετε μέχρι τότε διάσπαρτες το Δημόσιο, μέσα σε 18 μήνες ο αριθμός τους ξεπερνά τις 1.250. Η πρόοδος αποτυπώνεται στον αριθμό των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το κράτος, καθώς μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 150 εκατ. συναλλαγές, από τα 34 εκατ. του 2019 και τα 94 εκατ. του 2020. Από την ηλεκτρονική έκδοση έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής περίπου 6 εκατ. εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Η αρχή εξυπηρέτησης των ψηφιακών ραντεβού με βιντεοκλήση με υπηρεσίες του Δημοσίου έγινε με τα ΚΕΠ και το myKEPlive, για να ακολουθήσουν ο ΟΑΕΔ, ο ΕΦΚΑ με τις πλατφόρμες myOAEDlive, myEFKAlive και τα προξενεία με το myConsulLive, αντίστοιχα. Η Ελλάδα ήταν οι πρώτες χώρες της ΕΕ που ολοκλήρωσαν τη μετάβαση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς με τις πρώτες περιοχές κάλυψης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και σημαντική πρόοδο σε ένα τεχνολογικό πεδίο που θα καθορίσει την επόμενη δεκαετία.

 

Πριναπό λίγους μήνες σε συνέχεια της άυλης συνταγογράφησης εφαρμόστηκε το MyHealthapp, όπου μαζί με τις συνταγές και τα παραπεμπτικά έχουν προστεθεί και οι ιατρικές βεβαιώσεις, ενώ το ιστορικό της εφαρμογής ανατρέχει για πολλούς ασφαλισμένους μέχρι και το 2012. Σταδιακά, θα προσθέτει ιατρικά δεδομένα και εξετάσεις διαγνωστικών κέντρων, ώστε να εξελιχθεί τελικά στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Κατά διεθνή ομολογία, η Ελλάδα σχεδίασε και υλοποίησε το emvolio.gov.gr.ένα από τα καλύτερα συστήματα για τον εμβολιασμό από το κλείσιμο του ραντεβού μέχρι την έκδοση και τον έλεγχο των πιστοποιητικών. Η ολοκλήρωση όλων των σταδίων γύρω από τον εμβολιασμό μπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστεί η εκτύπωση σε σελίδα χαρτιού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να εκκρεμεί, αλλά βρίσκεται σε καλό δρόμο με επτά ψηφιακές δράσεις, που έχουν εκτιμηθεί, κοστολογηθεί και δρομολογηθεί.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή