Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο προέδρου ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη στην POLITICAL (24/8/2021)- «Οι ρυθμίσεις πρέπει να καταλήγουν σε εξοφλήσεις»
30/08/2021 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τους τελευταίους 18 δύσκολους μήνες, χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπαέχουν πληγεί οικονομικά από τα περιοριστικά μέτρα και τις συνέπειες της πανδημίας, με αποτέλεσμα να έχουν αφήσει απλήρωτες και αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία. Από τον Ιανουάριο του 2022, σημαντική βοήθεια θα δώσει στους περίπου 826.000 οφειλέτες το νέο καθεστώς των 36 άτοκων ή 72 χαμηλότοκων δόσεων, ώστε να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από φόρους και εισφορές, που είτε δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, είτε δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η νέα ρύθμιση αφορά στις οφειλές που συσσωρεύτηκαν το διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31η Ιουλίου 2021 και περιλαμβάνει φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης έτους 2019, πρόστιμα φορολογικών, τελωνειακών και πολεοδομικών ελέγχων, οδικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένων στις ΔΟΥ. Το ίδιο διάστημα όσοι απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής 100 ή 120 δόσεων μπορούν να την αναβιώνουν με τη καταβολή μιας δόσης εντός του Αυγούστου, ενώ την 1η Οκτωβρίου ανοίγει η πύλη της πάγιας ρύθμισης των 24 έως 48 δόσεων, κάθε υφιστάμενης νομοθετημένης διευκόλυνσης

 

Η Υπουργική Απόφαση Α1179/2021, ρυθμίζει τα «κορωνοχρέη» προς το Δημόσιο που πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεως ρύθμισης, ενώ στην ουσία οι συγκεκριμένες οφειλές θα παραμείνουν «παγωμένες» μέχρι το τέλος του χρόνου. Τα κυριότερα σημεία της Υπουργικής Απόφασης αφορούν στη καταληκτική ημερομηνία αίτησης, στις υπαγόμενες οφειλές, στο ελάχιστο ποσό δόσης, στο επιτόκιο και στη δυσμενή περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 και μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης για ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την είσπραξη της οφειλής.Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές βεβαιωμένες στις εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα από φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω ΚΑΔ και οι οποίες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν ανεξαρτήτως της ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής. Η μη δυνατότητα υπαγωγής οφειλών στη ρύθμιση, αφορά στο φόρο εισοδήματος για χρήση 2020 και τον φετινό ΕΝΦΙΑ, επειδή πρόκειται μεν για βεβαιωμένες αλλά όχι για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης δεν υπάγονται οι οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης.

 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαία δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ και κάτω από 50 ευρώ για ρυθμίσεις άνω των 1.000 ευρώ πάντα συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων. Όσοι επιλέξουν ρύθμιση έως 36 δόσεις δεν θα επιβαρυνθούν με τόκο, ενώ όποιος επιλέξει από 37 έως 72 δόσεις, δηλαδή πάνω από 3 έως 6 χρόνια, θα επιβαρυνθεί με το επιτόκιο από την πρώτη κιόλας μηνιαία δόση για το σύνολο των δόσεων. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιφέρει την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση 5%. Η μη καταβολή 2 συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με καθυστέρηση καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, επέρχεται άμεση απώλεια της ρύθμισης με συνέπεια την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

 

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία αγγίζει σήμερα τα 109 δις ευρώ εκ των οποίων 2,3 δις ευρώ δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, χωρίς μάλιστα να συμπεριλαμβάνονταιοι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, που είναι 38 δις ευρώ επιπλέον. Διανύοντας μάλιστα τη περίοδο του έτους που πληρώνονται από τους φορολογούμενους οι δόσεις των φορολογικών δηλώσεων και του ΕΝΦΙΑ αναμένεται περαιτέρω «εκτίναξη» των οφειλών. Είναι γεγονός πως η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει αρκετά ευεργετήματα σε όσους τελικά υπαχθούν, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας, αναστέλλεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορά τις ρυθμισμένες οφειλές και διακόπτεται κάθε εκτέλεση ποινής. Στόχος στο σχεδιασμό μιας επιτυχημένης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι να μην χρειάζεται ρύθμιση στη ρύθμιση, ούτε η μία δόση να διπλώνει με την άλλη, αλλά η αρχική ρύθμιση να καταλήγει στη τελική εξόφληση του χρέους.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή