Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
26/06/2017 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017, άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:

 1.  Αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία για την χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συνεφείς αλλες επιχειρήσεις) μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην αίτηση δηλώνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 2. Στην Αίτηση περιγράφεται λεπτομερώς η διεύθυνση της επιχείρησης  (οδός-αριθμός-περιοχή) και σκαρίφημα που φαίνεται η ακροβής θέση της εγκατάστασης της επιχείρησης.
 3. Εάν το κατάστημα είναι σε πολυκατοικία: α) μαζί με την Αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται το είδος της επιχείρησής του, β) ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός πολυκατοικίας

Ο Δήμος υποχρεούται να εκδώσει την βεβαίωση εντός δεκαπέντε ημερών. Εάν απορρίπτεται πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες.

Ειδική Επισήμανση:Είναι πολύ σημαντική η τήρηση και ύπαρξη των αρχείων της νέας επιχείρησης (άρθρο 4, Απόφαση 16228/18-05-2017), χωρίς την οποία, επιβάλλονται αρχικά πρόστιμα και στη συνέχεια καταργείται η γνωστοποίηση και κλείνει η επιχείρηση. Περιλαμβάνει τα εξής:

 • Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με το αντίγραφο σώματος της γνωστοποίησης.
 • Σχεδιάγραμμα του καταστήματος που να φαίνονται καθαρά οι χώροι του καταστήματος με τα τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.
 • Βεβαίωση από τον μηχανικό ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από οτν Νόμο για χρήση του αντικειμένου της επιχείρησης (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συνεφείς αλλες επιχειρήσεις)
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
 • Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
 • Υπεύθυνη δήλωση του υγιειονομικού ύ υπεύθυνου του καταστήματος
 • Το προβλεπόμενο παράβολο
 • Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
 • Υπεύθυνη δήλωση του υγιειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος
 • Το προβλεπόμενο παράβολο (φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης)
 • Αδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
 • Αδεια παράτασης μουσικής και γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής
 • Παραστατικά της μουσικής του φορέα που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση
 • Αδεια χρήσης φυσικού αερίου εφ'όσον υπάρχει αέριο
 • Οταν το κατάστημα είναι τροφίμων και ποτών (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συνεφείς αλλες επιχειρήσεις) θα πρέπει αυστηρά να διαθέτουν εργοδότης και προσωπικό:
  • Πιστοποιητικό υγείας
  • Βεβαίωση εκπαίδευσης στα τρόφιμα και ποτά (Βεβαίωση Ε.Φ.Ε.Τ.)
  • Διάγραμμα ροής
  • Καταλληλότητα νερού
  • Βεβαίωση για τα λάδια
  • Θερμοκρασία ψυγείων
  • Απεντόμωση-Μυοκτονία
  • Κατάλογος Προμηθευτών

Προσοχή: Δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως η λειτουργία της επιχείρησης εάν δεν πληρωθεί το παράβολο στο Δήμο και οποιαδήποτε άλλη οφειλή και δεν υπάρχει βεβαίωση ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ανεξαρτητως αν η επιχείρηση είναι παλιά ή καινούργια για την αποφυγή παραβάσεων και προστίμων πρέπει να τηρεί τα παραπάνω. Η γνωστοποίηση δεν γίνεται πλέον σε κανένα φορέα παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών του TAXIS.

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες